220165-BKBL

ریال۶۴.۰۰۰.۰۰۰

Go Run Motion

220165-BKBL

 

Skechers Go Run Motion

از دویدن خود نهایت لذت را ببرید و از احساسات عالی در پاهای خود لذت ببرید

Goga mat

کفی های ویژه اسکچرز برای جذب حداکثر فشار وارده به کف پا

جلوگیری از انتقال  شوک های ایجاد شده در کف پا

پنجه های عریض برای ایجاد بیشترین سطح تماس با زمین

زیره ای وی آ برای ایجاد نرمی بیشتر هنگام ورزش و پیاده وری

220165-BKBL

سایز مردانه

, , , , , , , , , , , ,

سبد خرید